Bluegray theme icon (19453) Free EPS Vector

free vector Bluegray theme icon vector